Privacybeleid

Wie zijn we

Dit is de officiële fanshop van Korfbal Combinatie Capelle, gevestigd te Capelle aan den IJssel en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 24294815 (hierna: KCC). Ons website-adres is: http://fanshop.kcconline.nl.

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen

 

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons zodra u een artikel via de fanshop bestelt. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in deze verklaring voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft.

 KCC verzamelt de volgende (persoons)gegevens:

 1. naam
 2. adres
 3. e-mailadres
 4. telefoonnummer
 5. bankrekeningnummer (IBAN)
 6. gegevens over voorkeuren
 7. maten verstrekte sportkleding

KCC kan deze gegevens gebruiken t.b.v.:

 1. financiële administratie
 2. bestellen en leveren aankoop via de fanshop
 3. verzenden nieuwsbrief
 4. optimalisatie fanshop

INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR

U kunt contact opnemen met KCC over uw privacy via e-mailadres privacy@kcconline.nl:

 1. meer informatie over de wijze waarop KCC persoonsgegevens verwerkt;
 2. vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;
 3. inzage in de persoonsgegevens die KCC wij met betrekking tot u verwerken;
 4. corrigeren van uw persoonsgegevens
 5. verwijderen van uw persoonsgegevens
 6. bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door KCC.

BEWAARTERMIJN

Voor gebruikers die geregistreerd op onze website (indien van toepassing), bewaren we ook persoonlijke informatie in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke informatie bekijken, wijzigen of verwijderen op ieder moment (de gebruikersnaam kan niet gewijzigd worden). Website beheerders kunnen deze informatie ook bekijken en wijzigen. In onderstaande tabel kunt u terugvinden hoelang wij persoonsgegevens bewaren.

Doel Grondslag Bewaartermijn
Het verrichten en versturen van aankopen Uitvoering van de overeenkomst Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar.
Versturen digitale berichten, waaronder nieuwsbrief Uitvoering van de overeenkomst Zolang als men aangemeld is.
Verbetering digitale dienstverlening (zie ook paragraaf Cookies) Iedere keer dat onze website bezocht wordt. Deze gegevens worden zo snel als mogelijk geanonimiseerd. Zolang als men aangemeld is.

BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

KCC zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk. KCC past adequate technische en organisatorische maatregelen toe om uw gegevens te beveiligen. Onze websites werken met SSL encryptie. Dit betekent dat alle gegevens van ons naar u en van u naar ons worden versleuteld en niet in te zien zijn door derden.

DERDEN

KCC verstrekt uw gegevens aan de betreffende leverancier en eventuele vervoerder van bestellingen via de webshop. Voor de betaling werken wij met het Ideal/Mollie-account van de leverancier . Uitsluitend gegevens nodig voor de betaling worden met hun gedeeld. Buiten het voorgaande zal KCC uw gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven of KCC daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.

Cookies

Indien je de fanshop bezoekt, slaan we een tijdelijke cookie op om te bepalen of jouw browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit.

Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van jouw account, worden login cookies verwijderd.

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht. Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Analytics

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. 

Welke rechten je hebt over je data

Als je een account hebt op deze site kan je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke gegevens die we van je hebben, inclusief alle gegevens die je ons opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken dat we alle persoonlijke gegevens die we van je hebben verwijderen. Dit bevat geen gegevens die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligingsdoeleinden.